Báthori István Gimnázium

Információ

Báthori István Gimnázium

Székhely: 4371 Nyírlugos, Debreceni út 2.
Központi iroda: 4371 Nyírlugos, Fő utca 8.
Telefon, fax: +36 42 288 034
E-mail: bathori.tanugy@sziltop.hu
OM: 200 680

Tájékoztató kérése

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. CXII. tv. rendelkezéseinek megfelelően személyes adataim intézmény általi kezeléséhez hozzájárulok. Adatvédelmi tájékoztató

Munkatársaink

Szabó Imre
igazgató
Király Zoltán
igazgatóhelyettes
Dobi Katalin
iskolatitkár
Kricsfalusi György
iskolatitkár
Andrásik Gábor
iskolatitkár